Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

ul. Szkolna 1
84-150 Hel

58 675 06 83

FORMULARZ KONTAKTOWY

Godziny Pracy Sekretariatu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Przydatne linki

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Plan postepowań

Powrót

27 kwietnia 2023

Konstytucja 3 Maja wierszem mówiona

Konkurs Recytatorski: „Konstytucja 3 Maja wierszem mówiona”.
1. Cel i motywy konkursu:
- Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych,
- Przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów,
- Ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprze pryzmat utworów poetyckich,
- Zaakceptowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego
- Ukazanie piękna polskiej ziemi.
2. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnik konkursu przygotowuje recytację jednego, wcześniej opublikowanego, utworu poetyckiego. Zachęcamy do poszukiwania wierszy mniej znanych tekstów, nie ma również znaczenia, czy będą to słowa piosenki, czy wiersz znanego poety.
b) Teksty należy recytować z pamięci. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
c) Do zgłoszenia dołączyć należy 1 egzemplarz recytowanego tekstu podpisanego imieniem
i nazwiskiem.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2023r.
Konkurs odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 9.00 w bibliotece szkolnej.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas:
- 1-4 szkoły podstawowej,
4. Kryteria oceny:
- dobór i rozumienie tekstu
- poprawność i ekspresja wypowiedzi,
- umiejętność wypowiedzi
- dykcja oraz opanowanie tekstu
Organizatorzy:
Aleksandra Muttke –Lamparska,
Monika Stępniewska-Szmit

 

Regulamin Konkursu