FORMULARZ KONTAKTOWY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

ul. Szkolna 1, 84-150 Hel

58 675 06 83

Godziny Pracy Sekretariatu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Przydatne linki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RODO

Kontakt

Kalendarz Organizacyjny

2 SEMESTR

1. Konsultacje z nauczycielami SP II semestr
2. Próbne egzaminy w kl. VIII SP marzec/kwiecień
3. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
4. Święto pracy 1 maja 2023 r.
5. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII SP                                                                  2 maja 2023 r.
6. Święto Konstytucji 3-go Maja 3 maja 2023 r.
7. Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII 4-5 maja 2023 r.
8. Propozycja ocen końcoworocznych dla ucz. SP 19 maja 2023 r.
9. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 22 maja 2023 r.
10. Egzaminy ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII
23 maja - język polski
24 maja - matematyka
25 maja - język obcy nowożytny                                                                          
11. Dzień dziecka – Dzień Sportu 1 czerwca 2023 r.
12. Boże Ciało 8 czerwca 2023 r.
13. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII SP 9 czerwca 2023 r.
14. Wystawianie ocen końcoworocznych dla ucz. SP do 12 czerwca 2023 r.
15. Rada Klasyfikacyjna 15 czerwca 2023 r.
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
17. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

2.

Zebranie organizacyjne z rodzicami w Przedszkolu
Zebranie Rad Rodziców Przedszkola – wybór RadyRodziców na r. sz. 2022/2023
Zebranie organizacyjne z rodzicami w SP
Zebranie Klasowych Rad Rodziców SP – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2022/2023   
5 września – Przedszkole godz. 16:00
5 września – Przedszkole godz. 16:45
5 września – SP godz. 16.45
5 września godz. 17.45

3.

Święto Patrona Szkoły 

3 października – Ślubowanie kl. I SP

4.

Konsultacje z nauczycielami SP

I semestr

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

6. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII SP 31 października 2022 r.
7. Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r.
8. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r.
9. Próbne egzaminy w kl. VIII SP listopad/grudzień
10. Propozycja ocen za I sem. dla ucz. SP do 22 grudnia 2022 r.
11. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.                                                          
12. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023 r.
13. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi do 11 stycznia 2023 r.
14. Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r.
15. Wystawianie ocen za I sem. dla ucz. SP do 3 lutego 2023 r.

2 SEMESTR

1.

Konsultacje z nauczycielami SP

II semestr

2.

Próbne egzaminy w kl. VIII SP

marzec/kwiecień

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia
2023 r.

4.

Święto pracy

1 maja 2023 r.

5.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII SP

2 maja 2023 r.

6.

Święto Konstytucji 3-go Maja

3 maja 2023 r.

7.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII

4-5 maja 2023 r.

8.

Propozycja ocen końcoworocznych dla ucz. SP

19 maja 2023 r.

9.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

22 maja 2023 r.

10.

Egzaminy ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII

23 maja — język polski 24 maja — matematyka 
25 maja — język obcy nowożytny

11.

Dzień dziecka – Dzień Sportu

1 czerwca 2023 r.

12.

Boże Ciało

8 czerwca 2023 r.

13.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII SP

9 czerwca 2023 r.

14.

Wystawianie ocen końcoworocznych dla ucz. SP

do 12 czerwca 2023 r.

15.

Rada Klasyfikacyjna

15 czerwca 2023 r.

16.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

17.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

1 SEMESTR

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zebranie organizacyjne z rodzicami w PrzedszkoluZebranie Rad Rodziców Przedszkola – wybór RadyRodziców na r. sz. 2022/2023 Zebranie organizacyjne z rodzicami w SPZebranie Klasowych Rad Rodziców SP – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2022/2023   

5 września – Przedszkole godz. 16:00
5 września – Przedszkole godz. 16:45
5 września – SP godz. 16.45
5 września godz. 17.45

3.

Święto Patrona Szkoły 

3 października – Ślubowanie kl. I SP

4.

Konsultacje z nauczycielami SP

I semestr

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

6.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów I-VIII SP

31 października 2022 r.

7.

Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada 2022 r.

8.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022 r.

9.

Próbne egzaminy w kl. VIII SP

listopad/grudzień

10.

Propozycja ocen za I sem. dla ucz. SP

do 22 grudnia 2022 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. 

12.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2023 r.

13.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 11 stycznia 2023 r.

14.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

15.

Wystawianie ocen za I sem. dla ucz. SP

do 3 lutego 2023 r.

1 SEMESTR

Kalendarz organizacyjny 2022/2023