Powrót

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

ul. Szkolna 1
84-150 Hel

58 675 06 83

FORMULARZ KONTAKTOWY

Godziny Pracy Sekretariatu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Przydatne linki

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Plan postepowań

Rodo

Administrator, wyznaczył do pełnienia funkcji:

  • Inspektora ochrony danych Alicję Piechowską,

  • z którą umożliwiony jest kontakt pod adresem e-mail: iod@zsohel.edu.pl

Obowiązek informacyjny monitoring

Obowiązek informacyjny monitoring.pdf

Obowiązek informacyjny dla wolontariusza

Obowiązek informacyjny dla wolontariusza.pdf

Obowiązek informacyjny dla stażysty

Obowiązek informacyjny dla stażysty.pdf

Obowiązek informacyjny dla praktykanta

Obowiązek informacyjny dla praktykanta.pdf

Obowiązek informacyjny dla pracownika

Obowiązek informacyjny dla pracownika.pdf

Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy

Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy.pdf

Obowiązek informacyjny uroczystości szkolne

Obowiązek informacyjny uroczystości szkolne.pdf

Obowiązek informacyjny dla ucznia- opiekuna

Obowiązek informacyjny dla ucznia- opiekuna.pdf

 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,  i jakim sposobem, jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, którego dane kontaktowe są następujące: 

  • adres korespondencyjny ul. Szkolna 1, Hel 84-150   

  • nr telefonu (58) 675-06-83 

  • adres e-mail: sekretariat@zsohel.edu.pl

 

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo kontaktować  się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zsohel.edu.pl  

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 

Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) RODO, w związku
z ustawą z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmiotom realizującym zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Prawa osób 

Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.  Podanie innych danych jest dobrowolne.