Plan lekcji
Oddziały
1aSP 2aSP 3aSP 4aSP 5aSP 5bSP 6aSP 6bSP 7aSP 7iSP 8aSP 8bSP
Nauczyciele
W.Buniowska (WB) J.Chruścikowska (JC) B.Cieślak (BC)
A.Ciskowska-Seletyn (AC) H.Drewing (HD) O.Fikus (OF)
K.Gloza (KG) N.Górski (NG) B.Gregorczyk (BG)
S.Grzegorczyk (SG) D.Haase-Rydelek (DH) I.Jabłonowska (IJ)
D.Kaczykowska (KD) B.Janicka (BJ) P.Kita (PK)
J.Klińska (JK) E.Kozłowska (EK) A.Leszczyńska (AL)
J.Loose (JL) A.Muttke-Lamparska (AM) M.Osior-Kostuch (MO)
U.Piktel (UP) A.Pisula (PA) A.Rzeczkowska (RA)
D.Słupek (DS) I.Sojecka (SO) M.Stępniewska-Szmit (SM)
M.Strachanowska (MS) H.Świątecka (HŚ) K.Tomaszewska (KT)
J.Urbanowicz (JU) M.Urbanowicz (MU) H.Walkusz (HW)
I.Wasilewska (IW) A.Wiekiera (AW) I.Zyska (IZ)
Sale
1 nauczanie wczesnoszkolne 2 nauczanie wczesnoszkolne 3 nauczanie wczesnoszkolne
4 nauczanie wczesnoszkolne 5 nauczanie wczesnoszkolne 6 pracownia matematyczna
7 sala socjoterapeutyczna 8 sala polonistyczna 9 sala ogólnodostępna
10 sala ogólnodostepna 13 sala ogólnodostępna 14 sala ogólnodostępna
15 sala polonistyczna 16 sala logopedyczna 18 przedszkole 3 latki
19 przedszkole 4latki 20 przedszkole 5-6 latki 21 przedszkole 5-6 latki
107 sala ogólnodostępna 121 sala techniczna 201 sala chemiczny
203 sala ogólnodostępna 205 sala ogólnodostępna 206 gabinet historyczny
208 sala ogólnodostępna 212 gabinet polonistyczny 218 pracownia plastyczna
301 gabinet fizyczny 303 sala ogólnodostępna 305 sala ogólnodostępna
306 sala ogólnodostępna 308 sala ogólnodostępna 312 sala biologiczna
318 pracownia komputerowa 402 aula H_1 hala sportowo-widowiskowa
H_2 hala sportowo-widowiskowa H_s hala sportowa mała cz czytelnia
12 świetlica