Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu, ul. Szkolna 1, 84-150 Hel
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Alicja Piechowska, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
  1. Celem przetwarzania jest wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych w drodze przepisów prawa, oraz kontakt z osobą, której dane dotyczą.
  2. Podstawą prawną są szczególne przepisy prawa, któremu Administrator Danych Osobowych podlega.
  3. W szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli cel lub zakres przetwarzanych danych nie jest objęty przepisem szczególnym. Zgoda o której mowa może zostać cofnięta w każdym momencie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania tych danych.
 4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
  2. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
  3. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
  4. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
 5. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione do tego instytucje państwowe, w tym:
  1. urzędy centralne,
  2. organy kontroli,
  3. organy władzy wykonawczej,
  4. inne podmioty przewidziane w szczególnych przepisach prawa, oraz osoby będące właścicielami danych osobowych.
 6. Zbierane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych.


  Obowiązek informacyjny - monitoring POBIERZ
   Obowiązek informacyjny - uroczystości szkolne POBIERZ
  Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę POBIERZ