Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KALENDARZ ORGANIZACYJNY NA I SEMESTR 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2  września 2019 r.

2.


Zebranie organizacyjne z rodzicami w Przedszkolu

Zebranie Rad Rodziców Przedszkola – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2019/2020

Zebranie organizacyjne z rodzicami w SP

Zebranie Klasowych Rad Rodziców SP

– wybór Rady Rodziców na r. sz. 2019/2020

5 września – Przedszkole godz. 16:00

5 września – Przedszkole godz. 16:30

5 września – SP  godz. 17.00

5 września godz. 17.30

3.

Pedagogiczna Rada Szkoleniowa

październik

listopad


4.

Święto Patrona Szkoły

2 października – Ślubowanie kl. I SP

5.

Konsultacje z nauczycielami SP

28 października - od godz. 16:00 do 17:30

6.

Próbne egzaminy w kl. VIII SP

listopad, luty

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

8.

Propozycja ocen za I sem. dla ucz. SP

do 9 stycznia 2020r.

9.

Zebrania z rodzicami SP informujące
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 9 stycznia 2020r.

10.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020r.

11.

Wystawianie ocen za I sem. SP

do 3 lutego 2020r.

12.

Rada Klasyfikacyjna

7 lutego 2020r.

13.

Semestralne zebrania z rodzicami SP

7 lutego 2020r.

14.

Rada analityczna za I sem. 2019/2020

12 lutego 2020r.

15.

16.

17.

18.

19.

 

 

20.