Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KALENDARZ ORGANIZACYJNY NA II SEMESTR 2019/2020

1.

 Konsultacje z nauczycielami SP

26 marca od godz. 16:00 do 18:00

2.


 Rekolekcje wielkopostne
  16-18 marca Szkoła Podstawowa

3.

Próbne egzaminy w kl. VIII SP

luty/ marzec

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  9 kwietnia – 14 kwietnia

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

21 kwietnia jęz. polski

 

22 kwietnia matematyka

  

23  kwietnia język obcy nowożytny

6.

Propozycja ocen za II sem. SP

do 28 maja 

7.

Zebrania i konsultacje z rodzicami informujące o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o ocenie z zachowania.

28 maja Szkoła Podstawowa 16:00 do 18:00

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 

9.

Wystawianie ocen za II sem.  SP

15 czerwca

10.

Rada Klasyfikacyjna

22 czerwca

11.

Zajęcia z wychowawcą

24, 25 czerwca

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca  

13.

Rada analityczna

26 czerwca

14.

Ferie letnie

29 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

15.

Egzaminy poprawkowe  24-25 sierpnia 2020r. 

16.

Rada pedagogiczna  27 sierpnia 2020r. 

17.

18.

19.

 

 

20.