Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1. Punktowy System Oceniania Zachowania w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej

 

Pobierz

2. Regulamin postępowania z dzieckiem chorym uczęszczającym do przedszkola w Helu

 

Pobierz

3. Regulamin skarg i wniosków

 

Pobierz

4. Regulamin rady pedagogicznej

 

Pobierz

5. Regulamin wewnętrznej polityki antymobbingowej

 

Pobierz

6. Regulamin dziennika elektronicznego

 

Pobierz

7. Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Helu

 

Pobierz

8. Załącznik nr. 1 do zarządzenia 17/2016 Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym

 

Pobierz

9. Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu

 

Pobierz

10. Procedura uzyskania karty rowerowej

Pobierz

11.Procedura przeniesienia ucznia

Załącznik 1 Pobierz
Załącznik 2
Pobierz
Załącznik 3
Pobierz
Załącznik 4
Pobierz
Załącznik 5
Pobierz

Pobierz