Zastępstwa w dniu 27.01.2020 poniedziałek
Helena Walkusz
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 aSP - e_wczesnoszk, 2 J. Loose za ostatnią lekcję
3 2 aSP - e_wczesnoszk, 2 A. Wiekiera  
4 2 aSP - e_wczesnoszk, 2 A. Wiekiera  
5 1 aSP - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 aSP - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN