Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KALENDARZ ORGANIZACYJNY II SEMESTR 2017/2018

1.

Propozycja ocen za II sem. dla kl. III LO

21 marca 2018

2.

Zebranie z rodzicami informujące o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o ocenie z zachowania dla kl. III LO 22 marca

3.

Konsultacje z nauczycielami SP, G i LO

22 marca od godz. 16:30 do 18:00

4.

Rekolekcje wielkopostne

19 – 21 marzec Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące

5.

Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

29 marca – 3 kwietnia

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

18 kwietnia cz. humanistyczna


19 kwietnia cz. matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia język obcy nowożytny

7.

Wystawianie ocen za II sem dla kl. III LO

20 kwietnia

8.

Rada Klasyfikacyjna dla kl. III LO

24 kwietnia

9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. III LO

 27 kwietnia

10.

Pisemny egzamin dojrzałości

4, 7, 8 maja

11.

Propozycja ocen za II sem. SP, Gim.

do 22 maja

12.

Zebrania i konsultacje z rodzicami informujące o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o ocenie z zachowania.

23 maja

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

13.

Bal gimnazjalny

15 czerwca

14.

Wystawianie ocen za II sem.  SP, Gim.

  14 czerwca

15.

Rada Klasyfikacyjna

18 czerwca

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca

17.

Rada analityczna

22 czerwca o godz. 13:30

18.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

19.

Egzaminy poprawkowe

w ostatnim tygodniu sierpnia 2018 r.

20.

Rada pedagogiczna

30 sierpnia