Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KALENDARZ ORGANIZACYJNY NA II SEMESTR 2018/2019

1.

Konsultacje z nauczycielami SP, Gim

 

26 marca od godz. 16:00 do 18:00

 

2.


Rekolekcje wielkopostne 
 8-9 kwietnia Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

3.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

10 kwietnia cz. humanistyczna
11kwietnia cz. matematyczno- przyrodnicza

12 kwietnia język obcy nowożytny

4.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

15 kwietnia jęz. polski
16 kwietnia matematyka

17 kwietnia język obcy nowożytny

5.

Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

18 kwietnia – 23 kwietnia

 

6.

Egzamin maturalny

 

6-7 maja

7.

Propozycja ocen za II sem. SP, Gim.

 

do 23 maja

 

8.

Zebrania i konsultacje z rodzicami informujące o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o ocenie z zachowania.

23 maja Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

9.

Bal Gimnazjalny

24 maja

10.

Zakończenie nauki w Gimnazjum

19 czerwca

11.

Wystawianie ocen za II sem.  SP, Gim.

10 czerwca

12.

Rada Klasyfikacyjna

14 czerwca

13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca

14.

Rada analityczna

25 czerwca o godz. 10:00

15.

 Ferie letnie 19 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. 

16.

Egzaminy poprawkowe  26-27 sierpnia 2019 r.  

17.

Rada pedagogiczna  28 sierpnia 2019 r.

18.

19.

 

 

20.