Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KALENDARZ ORGANIZACYJNY I SEMESTR 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zebranie organizacyjne z rodzicami w Przedszkolu

Zebranie Rad Rodziców Przedszkola – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2017/2018

 

Zebranie organizacyjne z rodzicami w SP, Gim, LO

 

Zebranie Klasowych Rad Rodziców SP, Gim, LO i Przedszkola – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2017/2018

6 września – Przedszkole godz. 17:00

6 września – Przedszkole godz. 17:30

 

7 września – SP godz. 17.00

7września Gim, LO godz. 17.45

 

7 września godz. 18.30

3.

Pedagogiczna Rada Szkoleniowa

14 września

październik

listopad

4.

Święto Patrona Szkoły

2 października – Ślubowanie kl. I SP

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

6.

Konsultacje z nauczycielami SP, Gim, LO

26 października - od godz. 16:30 do 18:00

7.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

8.

Próbne egzaminy w kl. III Gimnazjum, III LO

listopad, luty

9.

Propozycja ocen w kl. III LO i zebrania z rodzicami informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. III LO

do 20 listopada

10.

Wystawianie ocen za I sem. W kl III LO

18 grudnia 2017 r.

11.

Rada Klasyfikacyjna w kl. III LO

20 grudnia 2017 r.

12.

Propozycja ocen za I sem. dla ucz. SP, Gim.

do 20 grudnia 2017

13.

Zebrania z rodzicami SP, Gim. informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

21 grudnia SP, Gim. 

14.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

15.

Konsultacje z nauczycielami SP, Gim

4 stycznia 2018r. - od godz. 16:30 do 18:00

16.

Wystawianie ocen za I sem. SP, Gim.

do 19 stycznia 2018 r.

17.

Rada Klasyfikacyjna

24 stycznia 2018 r.

18.

Semestralne zebrania z rodzicami SP, Gim.

25 stycznia 2018 r. SP, Gim, LO

19.

Rada analityczna za I sem.

13 lutego 2018 r.

20.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.