Zastępstwa w dniu 23.01.2018 wtorek
Teresa Drop
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 4 aSP - przyroda, 6 E. Skóra    
3 4 bSP - przyroda, 6 E. Skóra    
4 6 bSP - przyroda, 6 E. Skóra    
         
MS Strachanowska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 aG - j.polski, 306 N. Górski    
4 3 LO - j.polski, 306 B. Janicka    
5 2 aG - Uczniowie zwolnieni do domu      
6 JK - język kaszubski - klasa IV SP - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 JK - język kaszubski - klasa VI SP - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 JK - język kaszubski - klasa VI SP - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 2PN S. Grzegorczyk    
         
Aleksandra Muttke-Lamparska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 5 aSP - godz.wych, 206 K. Tomaszewska za ostatnią lekcję  
7 3 aG - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 1PS P. Mezgier    
5 PN1 J. Chruścikowska    
7 1PN B. Janicka    
         
Bożena Korth
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 5 aSP - Uczniowie przychodzą później      
2 6 bSP - religia 18, 203 I. Sojecka    
3 6 aSP - religia 18, 203 A. Wiekiera    
4 9 aSP - religia 18, 203 J. Loose    
6 2 aG - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 2 bG - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 3 aG - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 PN2 N. Górski    
3 1PN B. Gregorczyk    
7 2PN M. Lipiński    
8 PN1 B. Janicka    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN